DENİZ CANLI

Öğr. Gör. DENİZ CANLI

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : REKTÖRLÜK / REKTÖRLÜK

Email : dcanli@bingol.edu.tr

Dahili : 5217

Oda No : 2-53


Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Hacettepe Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Doktora

2014 - devam ediyor

Hacettepe Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Yüksek Lisans

2014

Hacettepe Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

2010

Akademik Unvan

Görev Yeri

Yıl

Öğretim Görevlisi       

Bingöl Üniversitesi

Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi

2018 - devam ediyor
2012-2018  

Teknik Personel

 

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, (Sivil Toplum Kuruluşu)

Özkök, A., Özenirler, Ç., Canlı, D., Mayda, N., Sorkun, K. (2018). Monofloral Features of Turkish Honeys According to Mellissopalynologic, Total Phenolic Acid and Total Flavonoid Content. Gazi University Journal of Science, 31 (3), 713-723. 

D. Canlı, K. Sorkun “The investigation of morphologic and humudity analysis of the pollen grains collected by honeybees in Ardahan region of Turkey between 2010 and 2011”, Pollen 2013, 17-20 September 2013, Madrid-Spain. Poster sunumu.

D. Canlı, K. Sorkun “Organoleptic profile of the pollen from Ardahan region” 12th Asian Apicultural Association Conference, 24-27 Nisan 2014, Antalya-Türkiye. Sözlü sunum.

A. Acar, D. Canlı, S. Sahin, K. Sorkun, N.M. Pinar “Ardahan Bölgesinde Bal Arıları Tarafından Toplanan Onobrychis sp., Melilotus sp. ve Cistaceae Taksonlarının Polen Protein Profillerinin Analizi” 4. Uluslararası Muğla Arıcılık & Çam Balı Kongresi (Eş Zamanlı Olarak) 20. Apislavıa Kongresi 5-9 Kasım 2014, Ölüdeniz, Muğla, Türkiye. Poster sunumu.

N. Ecem Bayram, D. Canlı, K. Sorkun “Pollen Analysis Of Honey Samples Collected From Hakkari-Turkey” 44th Apimondia Congress, 15-20 September 2015, Daejeon G.Kore. Poster sunumu.

K. Sorkun, Ö. G. Çelemli, D. Canlı, D. Cobanoglu, F. Guzel.“The Characterization of Petroselinum crispum L. Honey From Hatay-Turkey” 44th Apimondia Congress, 15-20 September 2015, Daejeon G.Kore. Sözlü sunum.

K. Sorkun, Ö. G. Çelemli, D. Cobanoglu,  D. Canlı, F. Guzel.“ “The Characterization Of Anzer Pollen Collected By Honey Bees” 44th Apimondia Congress, 15-20 September 2015, Daejeon G.Kore. Sözlü sunum.

D. Canli, A. Ozkok, K. Sorkun “The pollen spectrum of some monofloral honeys from Turkey” 45th Apimondia Congress, 29 September- 4 October 2017, İstanbul Turkey. Sözlü sunum.

A. Ozkok, H. Akel, D. Canlı, İ. Ç. Karaaslan “Determining plant origin in the honey with DNA based methods” 45th Apimondia Congress, 29 September- 4 October 2017, İstanbul Turkey. Sözlü sunum.

Canlı Deniz, Ürüşan Zeynep, Selvi Selami (2019).  Hazarşah (Solhan/Bingöl) Bölgesinin Bazı Önemli Bitki Taksonlarının Polen Atlası.  7th. International Conference On Mathematics, Engineering, Naturalmedical Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6008861)

Temel Yusuf, Ayna Adnan, Bengü Aydın Şükrü, Esim Nevzat, Avci Vedat, Polat Rıdvan, Canlı Deniz, Ecem Bayram Nesrin, Erdoğan İbrahim Yasin, Solmaz Ramazan, Çiftci Mehmet (2019).  Biochemical Parameters Of Bingöl/Turkey Honey.  Ejons 7th.Internatıonal Conference on Mathematics, Engineering, Natural Medical Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5218807)

Koçyiğit Serhat, Canlı Deniz, Sinan Ali, Yelkovan Sedat, Karahan Davut, Çobanoğlu Duygu Nur (2019).  Bingöl İlinin Farklı Bölgelerindeki Arı Polenlerinin İçeriklerinin Kıyaslanması.  Uluslararası Arıcılık Araştırmaları Ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5756708)

Temel Yusuf, Bengü Aydın Şükrü, Esim Nevzat, Avci Vedat, Polat Rıdvan, Canlı Deniz, Erdoğan İbrahim Yasin, Solmaz Ramazan, Çiftci Mehmet, Ayna Adnan (2019).  Bingöl Balının Enzimatik Analizi Ve Bazı Biyokimyasal parametrelerinin Belirlenmesi.  Uluslararası Arıcılık Araştırmaları Ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5736269)

Ürüşan Zeynep, Polat Rıdvan, Esim Nevzat, Caf Ahmet, Sinan Ali, Canlı Deniz, Ahıskalı Mihriban (2019).  Çotla (Genç/Bingöl) Bölgesi Arı Florası Çeşitliliği Üzerine Değerlendirmeler.  Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5982560)

D. Canlı, K. Sorkun “Ardahan Bölgesinde Bal Arıları Tarafından 2010 Yılında Toplanan Polenlerin Morfolojik Analizleri, Nişasta İçerikleri Ve Nem Oranlarının İncelenmesi”  V. Marmara Arıcılık Kongresi, 4-6 Nisan 2013 / Bursa –Türkiye, Poster sunumu

D.Canlı, F.Guzel “Ardahan bölgesinde bal arıları tarafından nektar ve polen kaynağı olarak kullanılan bitki taksonlarının karşılaştırılması” 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, 02 - 04 Eylül 2015, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. Poster Sunumu.

K. Sorkun, B. Yılmaz, A. Özkırım, A. Özkök, Ö.Gençay, N.D. Bölükbaşı, D. Canlı Yaşam İçin Arılar, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Yayın No.7, 144 sayfa, Önder Matbaacılık, Ankara, 2015.