Bingöl ili arılıklardaki mevcut kovanlarda bakteriyel bulaşma kaynaklarının tespiti

Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi / Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama merkezinin ortak çalışması ile Bingöl ili arılıklardaki mevcut kovanlarda bakteriyel bulaşma kaynaklarının tespiti‘ne yönelik çalışmaya başlanılmıştır.

Bingöl coğrafik yapısı, arıcılık için uygun alanların fazlalığı, bitki çeşitliliği ve zenginliğinin olması yanı sıra geleneksel arıcılığın yoğun olarak yapıldığı illerden biridir. Dünya genelinde arı sayısında endişe verici bir azalma görülmektedir. Birçok ülkelerde olduğu gibi son yıllarda gerek ülkemizde gerekse Bingöl ilin ’de büyük oranda koloni kayıpları yaşanmaktadır. Dolaysı ile koloni kayıplarının ekonomik boyutları gün geçtikçe arıcılık sektöründe ciddi boyutta hasarlara neden olmaktadır.  Bunların nedenlerine bakıldığında evrensel bir kimlik kazanmış olan balarısı zararlısı Varroa ilk sıralarda yer almakta ve bunu birçok bakteriyel hastalıklar takip etmektedir. Bu çalışma ile kolonilerin barındırdığı hastalık ve zararlıların kovandaki mevcut durumunun tespiti yapılacak ve taşınmasına yönelik önlemler belirlenecektir.

Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi: Doç. Dr. Fethi Ahmet ÖZDEMİR

Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi: Öğretim Görevlisi Mehmet Ali KUTLU