Bingöl Üniversitesi Yerel Bal Arısı Islah Çalışmasına Başladı.

 

 

Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanında,  “Arı ve Arı Ürünleri” ve “Ekonomik Değeri Yüksek Bitkilerin Tespiti ve Değerlendirilmesi” ana çalışma başlıkları belirlenmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar neticesinde Bingöl Bal Arısı (Apis Mellifera Meda ekotipi)  tespit edilmiştir. Tespit edilen ekotip PİKOM-KP.2022.002’nolu, “Bingöl İlinde Bulunan Bal Arısı (Apis mellifera L.) Irk ve Genotiplerini Temsil Eden Kolonilerin Orijinal Alanında Belirli Karakterler Yönünden İyileştirilmesi” başlıklı proje ile ıslah çalışmasına başlanmıştır.