Elma (Malus sylvestris (L.) Mill.) Polinasyonunda Bal Arısı Kullanımının Meyve Verimi, Tohum Sayısı ve Tohum Çimlenme Kapasitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması

Arıcılık merkezimiz, Üniversitemizin aşağı çarşıda bulunan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi alanında Bingöl ili koşullarında Elma (Malus sylvestris (L.) Mill.) Polinasyonunda Bal Arısı Kullanımının Meyve Verimi, Tohum Sayısı ve Tohum Çimlenme Kapasitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması konulu çalışmayı iki yıllık bir sürede gerçekleştirmiştir.

http://dogadergi.ksu.edu.tr/download/article-file/748365